Login Baanstatus Weer

Ledenadministratie

E-mail adres: ledenadministratie@bestgcc.nl

Taakomschrijving:

  • Registratie ledengegevens in database 
  • Welkomstbrief versturen naar nieuwe leden
  • Aanvragen en uitgifte NGF-pasjes
  • Verwerken van mutaties ledengegevens in database 
  • Ledenoverzichten maken voor bestuur
  • Doorgeven nieuwe leden aan pr-commissie voor vermelding in nieuwsbrief
  • Toewijzen ledencode en wachtwoord voor gebruik zuil E-Golf4U en website
  • Registratie vrije golfers in de database

Aanbrengen nieuwe leden door leden van Best Golf & Country Club
Indien een huidig lid van Best Golf & Country Club een nieuw lid aanbrengt, ontvangt het huidige lid € 150,00 als aanbrengpremie op de horecapas. Indien u persoonlijk een aspirant-lid aanbrengt, ontvangt u een bonus van € 40,00 op uw horecapas. Indien er aan het einde van het jaar nog een restbedrag van de aanbrengpremie op de pas staat, kan dit worden meegenomen naar het volgende jaar. (De aanbrengpremie geldt slechts indien de aanbrenger en het nieuwe lid beiden lijfelijk aanwezig zijn bij de inschrijving èn indien de naam van de aanbrenger expliciet vermeld staat op het inschrijformulier.) 

Opzeggen lidmaatschap
Overeenkomstig de statuten van onze vereniging alsook de Wet betreffende stilzwijgende verlenging en opzegging bij lidmaatschappen, kan opzegging van het lidmaatschap van onze vereniging slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar=kalenderjaar met inachtname van een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden. Dit betekent dat een lidmaatschap voor 1 november van enig jaar schriftelijk moet zijn opgezegd en is deze alleen geldig indien u hier een bevestiging van heeft ontvangen. Indien opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het lidmaatschap o.g.v. de artikelen 5 en 6 van onze statuten eerder eindigt.

Opzeggen via: ledenadministratie@bestgcc.nl

 

 

 

Links