Login Baanstatus Weer

Lidmaatschap

Info e-mail adres lidmaatschappen: info@bestgolf.nl

Voor een overzicht van de verschillende lidmaatschappen verwijzen wij

naar de website van Best Golf  Link>>

Opzeggen lidmaatschap
Overeenkomstig de statuten van onze vereniging alsook de Wet betreffende stilzwijgende verlenging en opzegging bij lidmaatschappen, kan opzegging van het lidmaatschap van onze vereniging slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar=kalenderjaar met inachtname van een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden. Dit betekent dat een lidmaatschap voor 1 november van enig jaar schriftelijk moet zijn opgezegd en is deze alleen geldig indien u hier een bevestiging van heeft ontvangen. Indien opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het lidmaatschap o.g.v. de artikelen 5 en 6 van onze statuten eerder eindigt.

Opzeggen via: ledenadministratie@bestgcc.nl

Links