Login Baanstatus Weer

Jeugdlidmaatschap

Onder jeugdleden wordt verstaan allen die op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 21 jaar zijn. 

Ten aanzien van jeugdlidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

 • Zowel kinderen van leden als van niet-leden kunnen, vanaf circa 7 jaar, 
  als jeugdlid (van de Vereniging) worden toegelaten.
 • De kosten verbonden aan het jeugdlidmaatschap (incl. NGF en verenigingsbijdrage) zijn:
  - Jeugd tot en met 16 jaar Eur 237,00;
  - Jeugd van 17 jaar t/m 21 jaar (zie definitie jeugdlid bovenaan) Eur 333,00.
 • Alleen als jeugdlid kan men meedoen aan de jeugdtraining. Hiervoor meldt men
  zich apart aan en daaraan is een eigen bijdrage verbonden per lesuur. De hoogte
  wordt jaarlijks vastgesteld afhankelijk van het programma en sponsorfaciliteiten.
 • Jeugdleden kunnen onbeperkt gebruik maken van de pitch- en putt baan, 
  alsmede 
  van de 18-holes wedstrijdbaan, indien men daarvoor baanpermissie heeft.

Voor meer informatie Best Golf, tel. 0499-391443.

 
Lid worden?
Inschrijving geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij
de balie in het clubhuis en op de website van Best Golf.
Links