Login Baanstatus Weer

2,50 kaart voor jeugdleden

Weer een interessant voordeel voor jeugdleden van Best Golf & Country Club.
NGF 2,50  jeugd kaart


Jullie kunnen bij het secretariaat van onze Vereniging een zogenaamde € 2,50 kaart verkrijgen, mits jullie aan een bepaalde leeftijds- en handicaplimiet voldoen. Met deze kaart kunnen jullie op de golfbanen van andere clubs spelen, tegen betaling van slechts € 2,50 dagcontributie.

Het secretariaat vult op de kaart de gegevens van het jeugdlid in en er dient een pasfoto geplakt te worden.

Houders van deze kaart moeten vooraf bellen met de vereniging of men op het gewenste tijdstip kan spelen.
De € 2,50 geldt voor een ronde van 18 holes. De kaarten gelden één kalenderjaar.

Om in aanmerking te komen voor deze kaart gelden de volgende leeftijds- en EGA handicaplimieten:

N.B.: Het gaat om een actieve handicap!

Tot en met 12 jaar
Jongens maximaal 36.0

Meisjes maximaal 36.0

13 en 14 jaar
Jongens maximaal 22.0

Meisjes maximaal 28.0

15 en 16 jaar
Jongens maximaal 16.0

Meisjes maximaal 22.0

Van 17 tot en met 21 jaar
Jongens maximaal 7.0

Meisjes maximaal 14.0

Neem contact op met het secretariaat via email secretariaat@bestgcc.nl om deze kaart aan te vragen.

Met vriendelijke groet,

Jeugdcommissie Best Golf & Country Club

 

Links