Login Baanstatus Weer

Sponsoring jeugd

Best, 2015 Stichting jeugdgolf

Beste vrienden van Jeugdgolf Best,

Vanaf begin 2013 heeft de jeugdcommissie de donateurwervingsactiviteiten overgenomen van de Stichting Vrienden Jeugdgolf Best. Het doel is het (financieel) ondersteunen van extra activiteiten voor de jeugdleden van de vereniging Best Golf & Country Club.

Door de Stichting zijn, mede dankzij jaarlijkse bijdrage(n), onder meer de Nachtgolf en de Off-Course Dag voor de jeugdleden tot bloei gekomen en een aantal andere activiteiten heeft hierdoor een steun in de rug gekregen.

Zoals u wellicht heeft vernomen bij de ALV of gelezen heeft op de website van de vereniging, heeft de Jeugdcommissie een integraal sponsorplan opgezet en uitgewerkt waarvan de verantwoordelijkheid voor uitvoering binnen de vereniging valt. Het onderdeel Vriend van Jeugdgolf BG&CC werkt volgens het "Club van 100" principe.

Om ons uitgebreide jeugdprogramma te kunnen blijven aanbieden, willen we ook dit jaar een beroep op u doen om een bijdrage te leveren. De besteding zal vanzelfsprekend de geplande off-coursedag en Nachtgolf-activiteit omvatten. De jaarlijkse wedstrijd voor onze donateurs staat gepland op: 4 oktober 2013.

We ontvangen uw bijdrage graag op rekeningnummer: NL16 RABO 0159 1137 17 tnv Jeugdcommissie Best Golf &CC ovv Vriend Jeugdgolf.

Namens de jeugdleden alvast hartelijk dank!

Met sportieve golfgroet,
Jeugdcommissie Best Golf & Country Club
Tanja Antonis, Henk Janssen, Bram Vervoort, Ron Meelen en Coby Paulus

Ps: laat het ons via jeugd@bestgcc.nl weten indien u een sponsor-factuur wilt ontvangen.

Links