Login Baanstatus Weer

Sponsorplan jeugd

Concrete doelen voor sponsor gelden:

1.   Bijdrage aan het programma Prestatiegerichte Jeugdgolfers;

2.   Trainingsmaterialen zondaglessen

3.   Korting op de golflessen

4.   Prijzen jeugdwedstrijden;

5.   Competitieafsluiting;

6.   Kleding voor (competitie)spelers;


Ad1 Programma Prestatiegerichte Jeugdgolfers:
Sponsoring voor het faciliteren van extra trainingen en opleiding zoals omschreven in hetprogramma. Dit is een investeringsprogramma in de ontwikkeling van deze talentvolle jeugdspelers.

Ad 2 Trainingsmaterialen:
Voor de technieklessen zijn oa drivingrange golfballen noodzakelijk.

Ad 3 Kortingsregeling opgolflessen:
Ouders betalen de golflessen. Door een kortingsregeling verhogen we het rendement van het lesgelden is het voor alle deelnemers mogelijk aanvullende golfvaardigheidslessen tevolgen.

Ad 4 Wedstrijden:
Middelen in deze categorie worden aangewend om trofeeën en overige prijzen te bekostigen bij dejeugdwedstrijden. Doel is een blijvende herinnering te faciliteren na elke interne wedstrijd.

Ad 5 Competitieafsluiting:
Passende afsluiting van de competities met verkiezing van beste spelers in diverse categorieën.

Ad 6 Kledingcompetitieteams:

Sponsoring gericht op uniforme en herkenbare uitstraling alsmede versterken van het teamgevoel bij de spelers.

Links