Login Baanstatus Weer

Committed to Jeugd

De Jeugd heeft de toekomst. Zo denkt niet alleen Best Golf & Country Club; zo denkt ook de NGF. De NGF heeft speciaal voor verenigingen die een focus hebben op jeugd een programma ontwikkeld: “Committed to Jeugd”. Indien een vereniging voldoet aan de gestelde eisen komen zij in aanmerking voor deze certificering.

In de loop van 2 jaar heeft de Jeugdcommissie van Best Golf & CC in samenwerking met de pro's Paul en Bob Looijmans, een opleidingsprogramma voor de jeugd samengesteld. Er wordt steeds meer aandacht gegeven aan zowel fun als prestatie, om de jeugd samen de golfsport te laten beleven.

Op 26 augustus 2013 vond de eindpresentatie aan de NGF plaats. Hierin werden alle onderdelen van ons jeugdprogramma nogmaals toegelicht en vragen van de NGF beantwoord. Aan het einde van deze presentatie werd na kort beraad door de afgevaardigden van de NGF besloten dat Best Golf & Country Club het certificaat Committed to Jeugd had verdiend!

Na de open jeugdwedstrijd op zondag 6 oktober 2013 was mevrouw Janke van der Werf van de NGF aanwezig om aan de jeugdcommissie, de Pro’s Bob en Paul Looijmans en de voorzitter van de BV, de heer Leen Korteweg en onder het toeziend oog van vele jeugdleden met hun ouders het bijbehorende schildje te overhandigen. In haar toelichting benadrukt zij de benodigde samenwerking tussen pro’s, jeugdcommissie en jeugdspelers. Daarnaast gaf zij aan het goed te vinden dat onze lesgroepen tijdens de trainingen klein zijn en dat de opleidingen niet alleen open staan voor de prestatie-gerichte jeugd, maar ook voor de recreatieve spelers.

Om aan de certificering te kunnen voldoen, wordt door de jeugdcommissie jaarlijks veel georganiseerd. Hierbij kun je o.a. denken aan de groepstrainingen (vanaf ca 7 jaar), zowel wedstrijden voor de jeugd als met de ouders, wedstrijden voor middelbare scholieren (Dudes&Divas trophy), clinics, nachtgolf, offcoursedag, schoolsport golf.

Op 8 april 2015 is er opnieuw een bijeenkomst geweest van de jeugdcommissie en Paul en Bob Looijmans met mevrouw Florence Brugmans van de NGF in het kader van de hercertificering. Het doet ons plezier te berichten dat de normen voor het certificaat Committed to Jeugd gehaald zijn en het certificaat aldus verlengd is.

Links