Login Baanstatus Weer

Geel het nieuwe groen?

Geel het nieuwe groen?

Seizoenspret

Dat was mijn opening in februari. Het vroege voorjaar had zich aangekondigd, maar werd doorbroken door nachtvorst. Nu, 7 maanden later, hebben we de droogste zomer (ooit?) en ook warmste (ooit?) gehad die wij ons kunnen herinneren. Ja, mediterrane toestanden schreef ik vorige maand. Waar heeft dat op onze baan toe geleid? Harde ondergrond steeds geler wordende fairways, maar ook greens droogden uit. Als dit werkelijk voorbode is van wat ons de komende jaren te wachten staat dan staat ons nog meer te doen dan we nu al van plan zijn en waar we mee bezig zijn om de baan beter te maken.

Persoonlijk vind ik de slogan ‘geel is het nieuwe groen’ niet zo geslaagd, omdat ik het een negatieve emotie vind. Inderdaad een emotie, want een gele kleur hoeft niet te betekenen dat er geen gras(mat) is. Dat is echter wel het geval als de grassamenstelling voornamelijk bestaat uit straatgras (Poa Annua). De wortels zijn ondiep, het zaait snel uit en met de droogte kleurt die geel en zaait, maar kiemt ook veel minder. Dus eigenlijk best positief die droogte. Het was echter zo droog dat andere grassoorten het ook best lastig hadden. Wat mij opvalt is dat greens goed hersteld zijn en droge plekken verdwenen. Fairways beginnen weer te groeien, vertonen al sporen van kraaien op zoek naar engerlingen, zijn hard en hebben moeite intensieve buien te verwerken. Kale plekken zijn prominent aanwezig. Is dat alleen bij ons? Nee, ook andere banen hebben daar last van, maar niet alle.

Wat betekent deze baancondities voor onze spelprestaties? Als ik naar de uitslagen van de wedstrijden kijkt dan valt me op dat er veel goede scores worden binnengebracht. Wordt er massaal getraind en gelest of stuiten de ballen verder en valt de bal beter in de hole. Klagen over verkeerde stuiten is natuurlijk emotioneler dan over goede bounces te klagen. Ik hoop dat onze software een goede vergelijking kan produceren, nu blijft het mijn emotie.

Betere en uniforme speelvloer

Beter maken houdt in dat we naar een homogene grasMAT willen, die minder gevoelig is voor ziektes en schimmels, die minder snel groeit en die gedijt bij minder oppervlaktevocht.

Eerste randvoorwaarde daarbij is licht en lucht. Afgelopen winter hebben we al nodige bomen weggehaald. Deze winterperiode is het de bedoeling daar nog veel meer aan te doen. Licht en lucht bevorderen verdamping en groeiomstandigheden. Een probleem van veel voetbalstadions dat zij oplossen door regelmatig grasmatten geheel te vervangen. Verder door kunstmatig licht te gebruiken. Ik las dat er door een golfbaan contractor daar ook mee wordt geëxperimenteerd op tees die in schaduw liggen. Is dat een toekomstbeeld?

Tweede randvoorwaarde is dat we de juiste grassamenstellingen krijgen. Dekkend, diepwortelend, minder groei en minder ziektegevoelig. We willen naar een Roodzwenk en Struisgras samenstelling. Een van de dingen die op valt is de relatieve trage kieming van deze twee soorten.

Goed nieuws

We gaan de fairways doorzaaien. Het graszaad is gereserveerd, afspraken met extern bedrijf zijn gemaakt, enkel nog dag en week te bepalen. De werkzaamheden gaan 2 dagen duren en er zal last van zijn als ze bezig zijn op de hole waar je wilt spelen.

De hoop is dat dit zaad nu gaat aanslaan en dan resultaat geeft volgend jaar. Hoop omdat het de natuur blijft waar we afhankelijk van zijn.

Tees

Ik werd tijdens mijn vakantie gevraagd of de plaatsing van de teeboxen weer breed kon. Dit jaar heb ik verzocht de teebox niet meer de volle breedte te geven. Waarom? Omdat bij hoge betreding en frequent gebruik je meer oppervlakte nodig hebt voor hersteltijd. Dat geldt ook voor steken van de holes. Dat gebeurt dagelijks om aftrappen en beschadigingen aan de rand van de hole te beperken. Op de vraag over de breedte van de teeboxen heb ik navraag gedaan of hier regels of standaarden voor zijn. NGF hanteert afstand van 6 tot 7 meter indien mogelijk tijdens officiële wedstrijden. Wat opvalt is dat de meeste mensen midden kiezen en meestal pal op of achter denkbeeldige lijn tussen de teeboxmerkers. Dat zie je o.a. aan divots. De ‘betere speler’ kijkt op korte hole naar ideale afstand die hij of zij graag slaat (binnen 2 stoklengtes van de denkbeeldige lijn) en op lange holes naar de plaats op de fairway waar bal moet komen of manier waarop hij de bal wil ‘shapen’ (li/re of re/li). Betreding en mogelijk herstel is leidend om huidige beleid door te voeren. Tees en herstel van schade blijven een aandacht- en zorgpunt

Nulmeting

Door vakantie is het er nog niet van gekomen deze uitgebreid met elkaar te kunnen bespreken om met jullie te delen. Ik zal hierover een ‘special’ op de website plaatsen.

Nog veel seizoen pret, slotwedstrijd 27 oktober komt al dichterbij. Geniet er nog van en vergeet niet jullie eigen bijdrage aan de baan: Plaggen, Bunkers en Pitchmark. Immers wat je zelf doet doe je beter!

 

Links