Login Baanstatus Weer

Waarom staat de laatste wedstrijd bovenaan

De wedstrijden komen uit egolf4u, het systeem waarin we de ledenadministratie, de handicapregistratie en de westrijden bijhouden. Dat systeem geeft als eerste de wedstrijden van nu en netgeleden. Daarna lopen de data op naar de toekomst.

Als je dat anders wilt dan moet je kijken naar de kop van de lijst. Rechts naast de kop "Datum" staan twee driehoekjes boven elkaar. Als je op die driehoekjes klikt dan draait de datumvolgorde om. Het systeem onthoudt dit echter niet! De volgende keer moet het opnieuw doen.

Links