Login Baanstatus Weer

Meerdere sessies naast elkaar

Het is mogelijk om meerdere sessies naast elkaar te openen.

Er is een grote 'maar'. Als u probeert meerdere sessies op de site te openen op dezelfde machine dan zal de browser die u gebruikt dit de facto niet toelaten. De browser zal een poging om dezelfde site nog eens te benaderen met een ander of dezelfde login-id zien als het nog eens openen van wat al open is.

Als u op dezelfde machine meerdere browsers naast elkaar gebruikt dan kan u meerdere sessies op die machine tegelijk draaien.

De site verzet zich niet tegen meerdere sessies van dezelfde gebruiker op verschillende machines.

Links