Login Baanstatus Weer

Ik kan niet bij de site komen

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom u niet kan inloggen of de site kan oproepen.

Dit item kan over een langere periode daarom langer worden naarmate we meer weten en dus ook meer oplossingen kennen.

  • het kan zijn dat de cookies de toegang vervuilen. Mocht u al een tijdje de cookies niet verwijderd hebben dan kan dit goed de reden zijn. Afhankelijk van uw browser zit het verwijderen/beheren van de cookies ergens anders.
  • in sommige gevallen kan het zijn dat uw browser niet goed reageert op het afsluiten van de site of het niet afgesloten zijn van de site op het moment dat u de browser sluit. Als gevolg daarvan staat er dan een gemankeerd 'adres' in de browser en daarmee kan de browser niet veel. U moet dan de URL opnieuw invoeren of als de site er kennlijk wel staat dan kan dit worden opgeroepen door opnieuw op het club-logo te klikken.
Links