Login Baanstatus Weer

Brigo

Brigo

E-mail adres: brigo@bestgcc.nl

 

Brigo is een spelersgroep van Best Golf & Country Club en heeft als doelstelling de
bevordering en uitoefening van de bridgesport door de leden van Best Golf.

Brigo is opgericht in 1994, en viertin 2019 alweer zijn 5e lustrum. Brigo telt rond 70 leden.

Het speelseizoen loopt in beginsel van begin november tot eind maart. De zittingen vinden plaats op donderdagmiddag, gewoonlijk in zaal De Plataan beneden in het clubgebouw van Best Golf.

Er wordt serieus gebridget in een gemoedelijke sfeer. Na de zitting maken velen graag gebruik van de mogelijkheid om samen in het club restaurant van de schotel van de dag te genieten.

Brigo biedt aldus een gelegenheid voor veel clubleden om elkaar ook buiten het golfseizoen regelmatig te blijven ontmoeten en van een gezamenlijke uitdagende activiteit (na) te genieten.

Brigo organiseert tevens elk jaar een Kerstdrive voor zijn leden, en aan het einde van het bridgeseizoen nog een speciale Einddrive.

 

Het lidmaatschapvan Brigo staat open voor leden van BG&CC. Onder bepaalde voorwaarden kan een lid van BG&CCsamen met diens vaste bridgepartner aan Brigo meedoen ook al is deze laatste zelf geen lid van BG&CC. Bij beëindiging van het lidmaatschap van BG&CC is het onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk lid te blijven van Brigo.

 

Aspirant leden voor BRIGO kunnen zich, bij voorkeur PER PAAR, opgeven via het algemene Brigo e-mail adres : brigo@bestgcc.nl.

De kosten van het lidmaatschap bedragen thans 25 € per jaar. Niet-leden van BG&CC die lid van Brigo zijn betalen 50 per jaar.

 

Nadere informatie wordt graag verstrekt door het bestuur van Brigo:

 

Gonnie Dahmen, voorzitter

Ellen Verhagen, penningmeester

Martin Droogh, wedstrijdleiding

Peter Plompen, secretaris.

 

Links