Login Baanstatus Weer

Qualifying kaarten andere banen

Qualifying kaarten gespeeld op andere banen (“vreemde” kaarten)

Er zijn tegenwoordig extra faciliteiten voor de spelers om deze Q-kaarten zelf rechtstreeks aan te melden:

  • Op banen die ook gebruik maken van het e-golf4u systeem kunt u een kaart laten registreren. Dat doet u dan door uw NGF pasje door de gleuf rechts van de zuil te halen. Het systeem daar herkent u, en zal de geregistreerde kaart naar ons systeem doorleiden. Na afloop van uw ronde nog wel de score invoeren.
  • Via de website kunt u zelf een kaart invoeren. Dit is dan wel altijd nadat u gespeeld heeft.  Zodra u bent ingelogd (www.bestgcc.nl) gaat u naar “MIJN GEGEVENS”, en kiest voor “Vreemde kaarten” en “Nieuwe vreemde kaart invoeren”. Vervolgens selecteert u de club, de baan en de Tee waarvan gespeeld, en of het een Q-kaart of Wedstrijd (Bij wedstrijd ook de CBA invullen) betrof. Vul bij opmerkingen het Q-kaart nummer c.q. naam wedstrijd in. Druk op “Volgende stap” en dan zal een scorekaart verschijnen. U vult alle holes in, en daarna weer op “Volgende stap”. Daarna krijgt u een scherm met alle ingevoerde gegevens. Als die correct zijn kiest u voor “Verwerken” en uw kaart wordt dan in uw handicap registratie opgenomen.

 En …

Let wel; 
Deze faciliteit werkt alleen goed als u de kaart direct na het spelen van uw ronde invoert. Als u na de ronde op een andere baan nog een kaart (Q-kaart of wedstrijd) in Best heeft laten registreren is de volgorde verstoord, en werkt deze “vreemde kaart”-functie niet meer.

Links