Login Baanstatus Weer

Jaarlijkse herziening

Jaarlijkse Herziening

Het EGA handicap Systeem legt aan de Handicap Commissie de verplichting op om jaarlijks een herziening van alle Exact Handicaps van leden uit te voeren. Daarnaast kan een speler ook te allen tijde om een herziening van zijn/haar handicap verzoeken. De Jaarlijkse Herziening is gebaseerd op een minimum van 8 qualifying scores over een periode van 12 maanden. Mocht een speler in die periode minder dan 8 scores hebben ingeleverd, dan kan gekeken worden over een periode van 24 maanden.

Het belangrijkste doel van de Jaarlijkse Herziening  is om vast te stellen of de handicaps van spelers in Handicap-categoriën 1 tot en met 5 (dat wil zeggen een exacte handicap van 36 of lager) passend zijn voor hun werkelijke speelsterkte. De Handicap commissie wordt voor deze beoordeling ondersteund door een rapportage uit het Egolf4U-systeem. Deze rapportage identificeert spelers die in de afgelopen periode een mindere prestatie hebben geleverd dan binnen de marges van hun huidige handicap mag worden verwacht (of een veel betere!). De Handicapcommissie moet vervolgens kijken of de voorstellen overeenkomen met het huidige spelniveau van de speler en aan de hand daarvan bepalen of een handicap inderdaad moet worden aangepast. Daarbij spelen meerdere overwegingen een rol zoals bijvoorbeeld de volgorde waarin scores zijn gemaakt, het aantal ingeleverde (en niet-ingeleverde!) scores, of de persoonlijke omstandigheden van de speler, zoals leeftijd, gezondheid, aantal jaren golf. Ook goed of juist slecht spel in teamwedstrijden en matchplaycompetities kan worden meegewogen.

Links