Login Baanstatus Weer

Handicapadministratie

Handicap administratie

Iedere speler heeft slechts één EGA Handicap. Deze wordt bijgehouden door de club waarvan de speler lid is of waarbij deze speler is aangesloten (de zg. Home Club). De juiste handicaps voor onze leden (en de bij ons aangesloten vrije golfers) worden bijgehouden in het E-Golf4U systeem. Leden kunnen zelf hun scores in het systeem invoeren, maar ook als Vrije Golfer kunt u van deze faciliteit gebruik maken als u Best Golf & Country Club aanwijst als uw Home Club.

Nieuwe leden met een officiële handicap (= EGA Handicap), die de club als Home Club aanwijzen, dienen ervoor te zorgen dat de Handicapcommissie van hun 'oude' club een kopie van hun stamkaart zendt naar de nieuwe Home Club. Spelers die (nog) geen lid zijn of willen worden (“Vrije Golfers”) kunnen de administratie van hun handicap bij ons onderbrengen. Daartoe dient u contact op te nemen met de receptie.

Links