Login Baanstatus Weer

Computed Buffer Adjustment (CBA)

Computed Buffer Adjustment (CBA)

De moeilijkheidsgraad van een baan wordt uitgedrukt in de Course en Slope ratings (zie menu “Baaninrichting”).  In de praktijk zijn er echter een aantal andere factoren die een rol spelen, en die van de ene dag op de andere kunnen verschillen. Zo zal het op een regenachtige en winderige dag meestal veel moeilijker zijn om een goede ronde te spelen dan op een mooie zomerdag. Ook de toestand van de baan heeft effect (bv nat of droog, kort of lang gemaaid).

De “Computed Buffer Adjustment” (CBA) beoogt dit soort effecten te corrigeren. Bij elke wedstrijd wordt gekeken hoe de betere spelers (dwz met handicap 26.4 of lager) gepresteerd hebben. Als ze beter gespeeld hebben dan je zou verwachten, dan zijn de omstandigheden kennelijk gunstiger dan normaal, en is de baan kennelijk iets makkelijker. Daar staat tegenover dat als ze slechter gespeeld hebben dan je zou mogen verwachten, dan zijn de omstandigheden kennelijk minder gunstig dan normaal, en is de baan kennelijk moeilijker.

Of deze spelers beter of slechter dan normaal hebben gespeeld, wordt beoordeeld aan de hand van statistisch materiaal dat de EGA voor alle handicap categorieën heeft verzameld.

Dit alles leidt er toe dat de “buffer” voor elke handicap categorie wordt bijgesteld. Bij een slecht gespeelde ronde wordt de buffer 1 of 2 punten verlaagd. Bij een goed gespeelde ronde wordt de buffer met 1 punt verhoogd. Dit bepaalt weer bij welke scores de handicap van een speler wordt aangepast.

Bij een “normaal” gespeelde ronde vindt er geen aanpassing plaats. Bij de meeste wedstrijden zal dit laatste het geval zijn.

Als er heel slecht gespeeld is, kan een wedstrijd een CBA van -2 RO (Reduction Only) krijgen. Dit betekent dat alleen scores die tot een handicap verlaging leiden verwerkt worden in de handicap administratie.

Let op:

  • De CBA wordt alleen gebruikt voor wedstrijd resultaten; en niet voor qualifying kaarten.
  • Er moeten minstens tien spelers met handicap 26.4 of beter aan een wedstrijd meedoen om de CBA te kunnen opstellen; anders wordt de CBA op 0 gesteld (dwz. geen aanpassing).
  • De CBA kan alleen voor wedstrijden over 18 holes worden bepaald. Een wedstrijd over 9 holes heeft altijd CBA=0.
  • De CBA is alleen van belang voor de verwerking van de uitslagen in de handicap administratie. De CBA speelt geen enkele rol bij de wedstrijd uitslag.
Links