Login Baanstatus Weer

Stroke-index

Stroke index

De Stroke Index kan gezien worden als een indicatie van de moeilijkheidsgraad van een hole. Hoe lager de Stroke Index, des te moeilijker de hole. De indeling van de SI gaat voor het individu soms tegen het gevoel in, maar er liggen dan ook nogal wat overwegingen aan die indeling ten grondslag. Voor wie daarvan het fijne wil weten verwijzen wij graag naar Appendix D van het EGA Handicap System (http://www.ega-golf.ch/page/system-manual). Maar wij zullen proberen hieronder een paar van de overwegingen aan te geven.

Het eerste dat opvalt is dat de EGA de verdeling van de SI met name van belang acht voor matchplay-competities-met-handicapverrekening. De SI heeft minimale invloed op het uiteindelijke stableford-resultaat (en daarmee op de handicap-mutatie). Dan volgen er een paar overwegingen en richtlijnen voor het verdelen van de SI’s. Wij noemen er hier een paar:

  • Het verdient aanbeveling om de verdeling van de SI gelijk te houden voor dames en heren, en voor alle tees.
  • In verband met negen-holes wedstrijden verdient het aanbeveling om alle even SI’s op de eerste negen holes te plaatsen en de oneven SI’s op de tweede negen holes (of andersom).
  • De moeilijkheidsgraad van een hole kan bepaald worden door de “bogey rating” of door een vergelijking te maken van de gemiddelde score op deze hole, op basis van een groot aantal scorekaarten van gewone clubleden. De “bogey rating” is afkomstig van de USGA en is gebaseerd op de moeilijkheidsgraad voor bogey golfers onder normale omstandigheden (zie Course en Slope Rating).

Uit het bovenstaande blijkt al dat de toedeling van stroke indices altijd een compromis is. Niet alleen omdat we de zelfde indices hanteren voor dames en heren, en voor alle tee's. Maar ook omdat de indices voor alle handicap sterktes gelden; en spelers met een lagere handicap vaak een andere ervaring hebben van de moeilijkheid van een hole dan spelers met een hoge handicap.

Als we ons concentreren op de “bogey-spelers”, en even alleen onderscheid maken tussen dames/rode-tee en heren/gele-tee dan levert EGolf4U ons voor alle ingeleverde Q-kaarten de volgende aan te bevelen stroke indices (hole gemiddeldes tussen 2010 en 2016):

hole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dames  eHcp 15-22

9

3

17

1

7

15

5

11

13

6

10

14

2

4

8

12

18

16

Heren eHcp 15-22

5

3

17

1

9

13

11

7

15

4

8

14

6

2

10

16

18

12

Huidige Stroke Index

7

3

15

1

9

13

11

5

17

2

10

12

6

4

8

18

16

14

Op het gebruik van deze statistieken valt natuurlijk het nodige aan te merken (zo is de baan tussen 2010 en 2016 niet hetzelfde gebleven), maar het resultaat laat toch wel zien dat de huidige stroke indices een vrij redelijke afspiegeling zijn van de moeilijkheidsgraad op bogey-niveau.

Links