Login Baanstatus Weer

Stimp

Stimp

De Stimp is een momentopname van de rolafstand van een bal, die vanuit een bepaalde helling is losgelaten op de green. De stimpmeting is niet bedoeld om banen met elkaar te vergelijken. WEL om de greens van 1 baan met elkaar te vergelijken en zo alle greens zo gelijkmatig mogelijk te krijgen.  Zo gelijkmatig mogelijk omdat er ook hier weer allerlei omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat dat niet helemaal zal lukken. Verder is de stimpmeting bedoeld om te bekijken wat het effect is van de verschillende soorten behandelingen die de greens in de loop van een golfseizoen ondergaan.

Hoe werkt het: voor het meten wordt gebruik gemaakt van een “Stimpmeter", een latje waarvanaf je een bal op de green kunt laten rollen. Op een redelijk vlak deel van een green laat men met behulp van de Stimpmeter volgens een bepaalde methodiek een aantal maal een golfbal de green op rollen, en meet men telkens hoe ver de bal rolt voordat deze tot stilstand komt. Het gemiddelde van deze metingen is de Stimp, en wordt uitgedrukt in Engelse "feet". Stimp is dus eigenlijk een afstandsmaat, maar in de wandelgang noemt men dit de snelheid van de green.

In Nederland is de gemiddelde Stimp in de zomer 8 of 8,5. Merk daarbij op dat een hogere stimp (dus snellere green) niet per definitie betekent dat de green beter is. En dat hele snelle greens misschien wel geschikt zijn voor touring pro's (bij de KLM Open 2016 lag de Stimp rond de 12); maar zeker niet voor de gemiddelde clubspeler.

Bij een steekproef in mei 2016 kwamen we in Best uit op een Stimp van 7,1.

Links