Login Baanstatus Weer

Pin-positie

Pin positie

Het is alweer een poosje geleden (2006) dat de pinposities op Best zijn geïntroduceerd. Op alle greens is, met 4 personen waaronder een greenkeeper en een pro, o.a. gekeken welke vlakken het  moeilijkst zijn, gemiddeld en het gemakkelijkst. Van elk van die 3 mogelijkheden zijn er 2 vlakken op elke green en dus in totaal 6 vlakken per green.

De bedoeling is om de baan ‘gemiddeld’ uit te zetten. Daarom worden er per pinpositie 6 moeilijkste, 6 gemiddelde en 6 gemakkelijkste plekken gebruikt.

De criteria van een juiste pinpositie hangen af van o.a. de ondulatie en de stimpsnelheid van de green. (term die snelheid van de green uitdrukt). De plek waar de vlag staat moet vlak zijn maar hoeft helemaal niet horizontaal te zijn. Met vlak bedoelt men in feite één vlak waar geen knik in zit binnen een bepaalde afstand van de hole afhankelijk van de snelheid van de green. Op een langzame green mag daarbij meer dan op een snelle.

De afstand van de rand hangt af van de aanspeelbaarheid van de vlag. Achter een bunker moet er meer afstand zijn dan wanneer die vlag zonder hindernis is aan te spelen.

Onder het menu “Downloads” zijn de afbeeldingen van onze greens te vinden, met daarin aangegeven wat de pinposities zijn.

Links