Login Baanstatus Weer

Course en slope rating

Course en Slope Rating

Het vaststellen van de moeilijkheidsgraad van een golfbaan (Course Rating) is een ingewikkelde procedure. Hiervoor wordt door de EGA het  USGA Course Rating System gebruikt.

  • De Course Rating volgt uit de beoordeling van de Effective Playing Length en de Obstacle Factors (elementen op de holes die de baan moeilijker maken dan bij een hole van vergelijkbare lengte) over de 18 holes. Hieruit volgt een getal dat het aantal slagen uitdrukt dat op deze baan mag worden verwacht van een scratch-golfer (speler die een baan in par kan spelen).
  • De Bogey Rating wordt op dezelfde manier vastgesteld. Het getal dat hieruit volgt drukt het te verwachten aantal slagen uit van een bogey golfer (speler die een baan in par plus 18 kan spelen).
  • De verhouding tussen Course Rating en Bogey Rating heet de Slope Rating. Het is een maat voor de relatieve moeilijkheidsgraad voor de speler-met-hogere-handicap in vergelijking met de Course Rating. Een golfbaan die even moeilijk is voor scratch-spelers als voor bogey spelers heeft een Slope Rating van 113.

De Course Rating en Slope Rating worden vastgesteld door een team van NGF Course Raters, daarin ondersteund door baancommissaris en greenkeepers. Onze baan is recent opnieuw gemeten (juni 2016).  Onderstaand het resultaat:

 

Dames CR

 

77,3

75,8

72,2

68,5

Dames SR

 

145

135

131

120

Lengte

6048

5855

5431

5040

4284

 

(De witte tees zijn voor de Dames niet in de rating betrokken omdat de lengte van de baan het maximum voor hen overschrijdt)

Heren CR

71,8

70,9

69,6

68,1

64,3

Heren SR

141

136

123

113

107

Lengte

6048

5855

5431

5040

4284

 

Het aantal Handicap slagen dat een speler met een handicap van 36 of lager ontvangt (playing handicap) bedraagt:

ExactHcp x (Slope Rating/113) + (Course Rating - par)

(Voor rondes van negen holes en wanneer een speler een hogere handicap heeft dan 36 gelden vergelijkbare formules. Die worden hier niet uitgelegd).

Om het de speler wat gemakkelijker te maken zijn de uitkomsten van bovenstaande rekensom voor dames en heren, en voor de verschillende kleuren tees, vastgelegd in tabellen. Deze tabellen kunt u voor onze baan vinden onder het hoofdmenu “Golfbaan/Handicaptabellen”. Ze hangen ook op het publicatiebord en bij de tee van hole1.

Links