Login Baanstatus Weer

Etiquette

Naast heel veel andere elementen hangt het plezierig verblijf op de golfbanen ook af van de naleving van de etiquette door anderen.....en vooral ook door U!

Nog eens het rijtje van hole 1 tot hole 19:

Op tijd afslaan op hole 1 
Iedereen weet het 10 minuten vóór de geplande afslagtijd bij de teebox zijn. Als U er niet bent verspeelt U Uw recht! Voor de ballenspiraal moet U er ook zijn als U aan de beurt bent, anders mag U achteraan aansluiten.
Probeer mee te kijken naar de lijn van de balvlucht van de andere spelers van Uw flight, dat verkort de eventuele zoektijd. Bij de tee kan U dan op een plek staan die de speler niet hindert en het volgen van de bal optimaliseert. Door de baan heen moet U vooral aan Uw eigen kant van de baan blijven; links en rechts over de baan heen rennen om optimaal de hook of de slice van Uw medespelers te volgen schiet ook niet op

Tempo:

Tempo wordt gedefinieerd door de flight voor U en bij gebreke daarvan door de (conservatieve) tijdindicaties op de borden bij hole 7 en 11. Eigenlijk mag een flight van 4 nooit langer dan 4 uur voor een ronde nodig hebben.

Doorlaten:
Als U het tempo niet kan volgen en U hebt een hole vóór U vrij dan moet U de flight achter U aanbieden in te halen. Doe dat en doe dat met overleg en aandacht zodat U veilig bent en zo min mogelijk extra tijd verliest als gevolg van het inhalen.

Plaggen terugleggen

Pitchmarks repareren: ook pitchmarks die niet van U zijn. Gaten van de omvang van een golfbal horen van zeer tijdelijke aard te zijn. U kent het principe: de aarde terugduwen en niet het gat optillen!

Ballen zoeken:
Eerst de ballen die in het zicht liggen spelen daarna pas helpen zoeken naar andere ballen.
Alleen naar de eigen bal vissen.
Veel vaker een provisionele bal spelen. In de zooi: extra bal slaan tenzij je hem ziet liggen.

Fore roepen
Veel vaker en vooral ook harder 'fore' roepen als de bal ergens landt waar je de landingsplaats niet ziet. Bekendste plekken zijn als de bal richting de tee van 16 gaat bij afslag op 8 en over het bosje rechts bij afslag 9

Bunkers:
Aan de lage kant de bunker in; ook als dat betekent dat U een eindje door de bunker moet wandelen om bij Uw bal te komen. Als U van de hoge kant de bunker ingaat beschadigt U de bunkerranden.
Harken; heel veel en netjes harken in de bunker.
Harken terugleggen op de plek waar ze vandaan kwamen.

Afval:
Alle vormen van rommel bij je houden en bij de volgende prullenbak dumpen. Denk aan flessen, blikjes, plastic zakken, papier in alle soorten en maten en vooral sigarettenpeuken.

Voor Uw plezier spelen en als het even niet lukt dat niet te ruimhartig met de omgeving delen. Er bestaat binnen de NGF zoiets als een zero tolerance beleid, leg dat ook Uzelf op.

Ken Uw regels.
Er wordt veel tijd en plezier verklungeld door niet met aandacht de regels toe te  passen en dus door ze niet te kennen. Ook hier lijkt de gemiddelde golfer sterk op die andere mensensoort; de automobilist die ook na korte tijd het theorie-examen niet meer met succes kan afleggen. Zonder aan die laatste vaststelling iets af te doen moet ook worden vastgesteld dat in veel rondes het stelselmatig negeren van de regels door leather wedges, helpende handjes en links en rechts vallende (andere) ballen ook een nadrukkelijk versnellend karakter hebben voor het spel.


Aandacht voor de anderen in de baan en respect daarvoor:

-  baanpersoneel
-  marshals
-  de flight vóór U (ook als die naar Uw mening niet snel genoeg is of naar Uw mening niet snel genoeg doorlaat)
-  de flight achter U als die sneller is en U het zicht op de flight vóór U verliest of nooit hebt gehad
-  je eigen flight; wie gaat er slaan en waar sta jij, waar gaat die bal naartoe even geen lawaai maken als een ander wil gaan spelen

Tenslotte

graag een beetje netjes aangekleed door de baan gaan. De definitie daarvan staat in het boekje en op een foldertje van Best Golf. Het heeft geen zin met ons een discussie over zin en reden daarvan aan te gaan. De regels komen uit het verleden en hebben de charme van de traditie en ze komen toch vooral uit de Angelsaksische cultuur. Als consequentie moeten wij keurige spijkerbroeken weren en rampzalige kledingstukken accepteren. Met zijn allen betalen we de prijs van voorschriften die gebaseerd zijn op smaak; en daarover valt nu eenmaal niet te twisten. Doet U dat dan met ons ook niet en houdt U gewoon aan wat het zijn: kledingvoorschriften.

Wij weten het: de etiquette is de litanie van de marshals. Het is niet anders. Houdt U zich  aan de etiquette dan helpen wij anderen om zich daar ook aan te houden.

Maarten Overhoff

Links