Login Baanstatus Weer

Handicart Commissie

Handicart Commissie
De Handicart commissie werkt via een Clubconsul samen met landelijke Stichting Handicart. Deze stichting is in 1986opgericht met als doelstelling tijdelijk, of permanent invalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Door donaties, giften legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om handicarts aan te schaffen en te plaatsen op golfclubs. Op dit moment rijden er meer dan 500 karren bij verenigingen, waarvan 7 in Best.

Gemiddeld worden in Best op jaarbasis de carts zo’n 900 keer
ter beschikking gesteld!

Tarieven:
Handicartpas 2015                                                 €    10,50

(na afgifte incassomachtiging)

Gebruik Handicart (slechts mogelijk indien niet gereserveerd door houders handicapkaart)

Gebruikerstarief per ronde van 9 of 18 holes
1 mindervaliden met Handicartpas                           €    4,00
2 mindervaliden met Handicartpas samen 1 kar         €    8,00
1 valide + 1 mindervalide samen 1 kar                      €  12,00

Gebruikstarief derden
Validen per kar                                                      €  25,00         
Wedstrijd/evenementen per dag                             €  50,00

Contact:  handicart@bestgcc.nl
Tel.:  0499-391443

Klik hier voor meer informatie voor leden.


Gedragscommissie
De gedragscommissie behandelt klachten van leden over het gedrag bij bepaalde activiteiten waarbij BG&CC betrokken is. De precieze bevoegdheden van de gedragscommissie en de te volgen procedures zijn vastgelegd in het gedragsreglement (zie: gedragsregelement).

Contact: gedragscommissie@bestgcc.nl 
T
el.: voorzitter 0411-707452

Klik hier voor meer informatie voor leden.

 

Old Granddad Commissie

De stichting Old Grand Dad Club opereert binnen de NGF en heeft als doelstelling het bevorderen van het onderling samenzijn van golf spelende grootvaders en het verlenen van financiële steun voor sport, spel en beweging door jongeren met een of meerdere beperkingen. Ook Best Golf & CC is hierbij aangesloten. De contributie bedraagt € 20,00  per jaar.

Ieder jaar in juni is er voor leden de O.G.D. wedstrijd. De beste 10% van het aantal deelnemende leden mag in juli deelnemen aan de regionale wedstrijd en daar weer de besten van mogen naar de landelijke wedstrijd.

Contact: oldgranddad@bestgcc.nl 
Tel. voorzitter 0499-476973

Klik hier voor meer informatie voor leden.

 

Commissie Lief en Leed

De Commissie Lief en Leed zorgt voor een attentie voor leden wanneer die op zijn plaats zijn. De commissie geeft aldus mede vorm aan de onderlinge verbondenheid van de leden binnen Best Golf & CC, of op eigen initiatief, of na tips van een of meer leden.

Contact: liefenleed@bestgcc.nl 
Tel.: voorzitter: 0499-473698

Klik hier voor meer informatie voor leden.

 

Links