Login Baanstatus Weer

Reanimatiecursus voor leden

Reanimatie/AED cursus op Best Golf

Buiten het ziekenhuis zijn er ongeveer 8000 reanimaties per jaar bij mensen die worden getroffen door een hartstilstand. Dankzij reanimatie die start binnen één á twee minuten en het gebruik van AED binnen 6 minuten is het overleven sterk toegenomen tot ongeveer 45%. Ongeveer 90% van deze overlevende slachtoffers functioneert goed na ontslag uit het ziekenhuis. Dit is mede mogelijk door het feit dat er steeds meer AED’s zijn geïnstalleerd en omdat er steeds meer mensen zijn die een reanimatiecursus hebben gevolgd. Omdat snel ingrijpen bij een hartstilstand van levensbelang is heeft de golfclub Best het plan opgevat om reanimatiecursussen voor zowel beginners als herhalingscursussen voor reeds geïnstrueerde personen kosteloos aan te bieden. Ons doel is om minstens 150 personen de reanimatiecursus te laten volgen. Hoe meer personen kunnen reanimeren, hoe hoger de kans op een snelle reanimatie en hoe hoger de kans op een geslaagde reanimatie op de golfbaan. Maar ook in uw eigen omgeving kan deze kennis van onschatbare waarde zijn. Van de reanimaties buiten het ziekenhuis vinden er ongeveer 70% plaats rondom huis.

De cursussen worden gegeven in november 2017 door ervaren instructeurs van de Stichting reanimatie onderwijs Z-O Brabant. De juiste data van de cursussen worden later bekend gemaakt nadat wij op de hoogte zijn van het aantal deelnemers. Aarzel niet en geef u op voor een beginnerscursus of een herhalingscursus. Beginnerscursus: 1 sessie van 3,5 uur. Herhalingscursus: 1 sessie van 2,5 uur. Lokatie: clubhuis Kosten: de vereniging betaalt de kosten. Aanmelden door in te schrijven via E-mail: fravers50@gmail.com Inlichtingen: Francine Versantvoort Tel: 06-51653818. Aanmeldingsformulieren zijn eventueel te verkrijgen via Francine (zie hiervoor) of Jan van Overveld.

 

Links